Bahrain - Bahrain Division 2 Jan 21 1 x 2 Over 2.5 Under 2.5
15:00 Al Hala - Sitra 24' 0 - 0 1.72 3.37 7.77 2.15 1.65
15:00 Al Tadamun Buri - Bahrain SC 21' 0 - 0 13.00 6.00 1.17 1.73 2.00
15:00 Al Khalidiyah - Qalali 24' 0 - 1 3.75 3.55 1.98 1.74 1.96
Total time is: 0.67097592353821